Mijn Kliniek Header rest

informatie ziektebeelden

Snelle diagnostiek bij uw huisarts en niet voor alles meer naar het ziekenhuis.

EfficiënterHaast is geboden | Door exponentiële groei aan chronische ziekten, sterke afname van gediplomeerd personeel en hoge kosten binnen de gezondheidszorg lijkt binnen afzienbare tijd een groeiende kloof te ontstaan tussen zorgvraag en zorgaanbod. Mijnkliniek springt hierop in om kwalitatief goede zorg efficiënt aan te bieden bij patiënten in de buurt en samenwerking aan te gaan met zowel huisarts, medisch specialist en ziekenhuizen in uw regio.

KwaliteitRuim aanbod, dichtbij huis | Aanvullende diagnostiek en behandeling bij u in de buurt. U krijgt dezelfde kwaliteit als in het ziekenhuis. Wij werken met personeel dat jarenlange ervaring heeft opgedaan in het ziekenhuis en/of universitaire ziekenhuizen voor het uitvoeren van de onderzoeken en/of behandelingen die u moet ondergaan. Mocht er een indicatie zijn voor behandeling in het ziekenhuis dan zorgt mijnkliniek ervoor dat u zo snel mogelijk in contact komt met betreffende medisch specialist. Deze is dan al op de hoogte van uw ziekte en heeft samen met mijnkliniek in het MDO en uw huisarts passend beleid voor u opgesteld.

SamenwerkingGoede samenwerking loont voor iedereen | Wanneer we wennen aan deze manier van samenwerken en verdere bundeling van dit soort diagnostiek en relatief laagcomplexe behandelingen plaatsvindt, groeien de positieve effecten voor patiënten, huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuizen. De service stijgt zorgverleners worden meer ontzorgt en de kostenbesparingen worden verder vergroot.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?