Mijn Kliniek Header rest

Ziekenhuis

Deze manier van triage beperkt de integrale belasting van het ziekenhuis en beperkt hiermee aantoonbaar kosten.

EfficiënterUrgentie | Door exponentiële groei aan chronische ziekten, sterke afname van gediplomeerd personeel en hoge kosten binnen de gezondheidszorg en zorginnovatie lijkt binnen afzienbare tijd een groeiende kloof te ontstaan tussen zorgvraag en zorgaanbod. Mijnkliniek springt hierop in om kwalitatief goede zorg efficiënt aan te bieden bij patiënten in de buurt en samenwerking aan te gaan met zowel huisarts, medisch specialist en ziekenhuizen in uw regio.

VerschuivingKiezen en vervolgens scherp kunnen sturen | Voorkomen van onnodige bezoeken aan het ziekenhuis, ruimte voor speerpunten, voorkomen van lange wachtlijsten door effectieve doorverwijzing van zorgvuldig geprepareerde patiëntenpopulatie naar de tweede lijn ook van buiten uw regio.. U kunt hiermee een aanzuigende werking creëren voor uw ziekenhuis en zich specialiseren op hoogwaardige “pure” 2delijn zorg.

Kiezen loont Positieve maatschappelijke business case | Wanneer we wennen aan deze manier van samenwerken en verdere bundeling van dit soort diagnostiek en relatief laagcomplexe behandelingen plaatsvindt, groeien de positieve effecten voor patiënten, zorgverleners en ziekenhuizen. De service stijgt zorgverleners worden nog meer ontzorgt en de kostenbesparingen worden verder vergroot. Mijnkliniek organiseert in samenwerking met huisarts en medisch specialist zowel de zorg als ook de randvoorwaarden zoals inkoop, verkoop, juridische zaken HRM en ICT.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?