Mijn Kliniek Header rest

Klachtenprocedure

Ondanks dat wij er alles aan willen doen om uw bezoek aan een van onze centra zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het soms anders ervaren worden. MijnKliniek wil graag onze service steeds verder verbeteren. Uw feedback is voor ons waardevol, ook als u niet of niet helemaal tevreden bent. Hieronder wordt beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe de klachtenbehandeling plaatsvindt, bij wie u de klacht kunt neerleggen en wat u daarvan kunt verwachten.

Wat doe ik met mijn klacht?

  1. Bespreek de klacht met degene over wiens behandeling of bejegening u niet tevreden bent

Dit is de wat ons betreft de eerste stap. Neem via het ons telefoonnummer contact op met degene over wiens behandeling of bejegening u niet tevreden bent. Vertel aan die persoon waarom of over welke behandeling u niet tevreden bent. Breng voor u zelf in kaart wat het belangrijkste onderdeel van uw klacht is (gaat uw klacht bijvoorbeeld over de behandeling zelf, over de bejegening of over de gang van zaken in het algemeen). Door deze voorbereiding kunt u duidelijk vertellen waar u niet tevreden over bent. Geef aan degene over wie u een klacht hebt ook de mogelijkheid tot uitleg, of om zich te verontschuldigen. Vaak kan hierdoor tegemoet worden gekomen aan uw onvrede.

Als deze eerste stap onvoldoende tegemoet komt aan uw klacht;

  1. U kunt uw klacht via het klachtenformulier kenbaar maken

MijnKliniek kent een klachtenfunctionaris, een intermediair tussen cliënt en diegene over wie de klacht gaat. Uw klacht kan  via het klachtenformulier bij de klachtenfunctionaris ingediend worden. De klachtenfunctionaris zal hierna contact met u opnemen. U kunt met de klachtenfunctionaris bespreken wat er volgens u moet gebeuren om tegemoet te komen aan uw klacht. De klachtenfunctionaris zal naar u toe reageren of zij van mening is dat wat u wilt ook haalbaar of reëel is. Vervolgens bespreekt de klachtenfunctionaris uw klacht met degene over wie u een klacht hebt. De klachtenfunctionaris gaat na welke mogelijkheden er zijn om aan uw klacht tegemoet te komen en koppelt dit aan u terug.

De klachtenfunctionaris is via het klachtenformulier bereikbaar. De klachtenfunctionaris zal zo spoedig mogelijk met u contact opnemen.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?