Menu
Vergoedingen
Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig?

Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig?


Ja. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend arts, vóórdat u een afspraak bij ons kunt maken. Dit geldt voor alle behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, Deze verwijzing is nodig om de kosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.

Wat als MijnKliniek geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar voor de zorg die ik krijg?

Wij hebben nu nog geen contracten met zorgverzekeraars. Meestal wordt uw zorg dan toch (deels) vergoed. Iedere verzekeraar heeft voor ‘niet-gecontracteerde zorg’ maximale vergoedingen vastgesteld. Mocht uw verzekeraar niet alles vergoeden, dan kunt u beroep doen op onze ‘coulance-regeling’. Wat betekent dat?

Als uw zorg niet gecontracteerd is door uw verzekeraar ontvangt u van ons een factuur. U dient onze factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt inclusief uw eigen risico, betaalt u aan ons. 

U hoeft dus nooit zelf bij te betalen. U hoeft uw factuur aan Mijn Kliniek bovendien pas te voldoen, als u het bedrag van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen.

Hoe werkt het eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat u als verzekerde eerst uit eigen zak moet betalen aan de zorgverzekeraar als u zorg krijgt die onder de basisverzekering valt.

Ieder jaar start de teller van het eigen risico opnieuw. Indien het eigen risico voor een bepaald jaar is ‘opgemaakt’, worden behandelingen en andere zorgkosten die volgen, vergoed door de verzekeraar. Verzekerden betalen het eigen risico doorgaans nadat de zorg is  ontvangen/afgenomen en de rekening door het ziekenhuis is opgestuurd naar de verzekeraar.

De zorg die u ontvangt van Mijn Kliniek valt onder de basisverzekering. Mogelijk moet u een deel zelf betalen vanuit uw eigen risico. Dit staat aangegeven op de vergoedingsbrief van uw verzekeraar en hangt er dus vanaf of uw eigen risico voor dat jaar al is opgemaakt of niet.

Ik ben niet verzekerd of heb geen verwijzing van de huisarts, wat nu?

Als u niet verzekerd bent of geen verwijzing heeft van uw huisarts, sturen wij de rekening direct naar u. U dient deze vooraf te betalen. In onze prijslijst kunt u de kosten voor de onderzoeken terugvinden.