Menu
Vergoedingen
Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig?

Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig?


Voor alle behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend arts, vóórdat u een afspraak bij ons kunt maken. Deze verwijzing is nodig om de kosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.

Wat als MijnKliniek geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar voor de zorg die ik krijg?

Wij hebben nu nog geen contracten met zorgverzekeraars. Meestal wordt uw zorg dan toch (deels) vergoed. Iedere verzekeraar heeft voor ‘niet gecontracteerde zorg’ maximale vergoedingen vastgesteld. Hiervoor werken wij met een ‘coulance-regeling’. Wat betekent dat?

Als uw zorg niet gecontracteerd is door uw verzekeraar ontvangt u van ons een factuur. U dient onze factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt inclusief uw eigen risico, betaalt u aan ons. 

Dit betekend; als u een lager bedrag van uw zorgverzekeraar ontvangt dan het bedrag wat op onze factuur aan u vermeld staat, dan hoeft u niet zelf bij te betalen. U hoeft uw factuur aan MijnKliniek bovendien pas te voldoen, als u het bedrag van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen.

Hoe werkt het eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat u als verzekerde eerst uit eigen zak moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat u recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Ieder jaar start de teller van het eigen risico opnieuw. Indien het eigen risico voor een bepaald jaar is ‘opgemaakt’, worden behandelingen en andere zorgkosten die volgen, vergoed door de verzekeraar. Verzekerden betalen het eigen risico doorgaans nadat de zorg is ontvangen/afgenomen en de rekening door het ziekenhuis is opgestuurd naar de verzekeraar.

De zorg die u ontvangt van MijnKliniek valt onder de basisverzekering. Hierdoor kan het zijn dat u zelfs een deel moet betalen van uit uw eigen risico. Uw deel van het eigen risico staat op de vergoedingsbrief van uw verzekeraar.

Ik ben niet verzekerd of heb geen verwijzing van de huisarts, wat nu?

Als u niet verzekerd bent of geen verwijzing heeft van uw huisarts krijgt u rechtstreeks van ons de rekening. U dient dit vooraf te betalen. In onze prijslijst kunt u de kosten voor de onderzoeken terug vinden.