Goede zorg doe je samen

MijnKliniek is klaar voor de zorg van morgen

Mijn Kliniek heeft de eerste stappen gezet om de zorg anders te organiseren, maar wat betekent dit nu?
Ziekenhuiszorg op huisartsenlocaties, dus vertrouwd voor de patiënt en korte lijnen met u als huisarts.

  • Mijn Kliniek neemt ruim de tijd om patiënten te informeren over het nut en de noodzaak van het behandelplan.
  •  Als er behandeling of meer onderzoek noodzakelijk is verwijst Mijn Kliniek rechtstreeks door naar het ziekenhuis.
  •  Duidelijke terugkoppeling van het behandeladvies als vervolgtraject.
  •  We doen waar we goed in zijn en dat is het stellen van een diagnose binnen 30 minuten. Geen dubbele diagnostiek in het ziekenhuis door samenwerkingsafspraken.
  • Minder kosten binnen het zorgtraject.

Welke zorg levert MijnKliniek?

Als u de patiënt met mogelijke vaatklachten naar ons verwijst, kan die binnen 5 dagen bij ons terecht voor vaatdiagnostisch onderzoek, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAOD) en veneuze insufficiëntie (CVI). Bij het eerste consult – dat 30 minuten duurt – krijgt de patiënt direct de uitslag mee. Ook geven we voorlichting over mogelijke behandeling of vervolgstappen. Op professionele wijze voorziet Mijn Kliniek in meer ruimte voor contact met de patiënt dan in het ziekenhuis en snelle informatie-uitwisseling met zorgaanbieders.

Vaatonderzoek

Zowel veneus als arterieel vaatonderzoek doen wij met behulp van echo-doppler en/of acceleratiemetingen. Op basis van deze werkwijze kunnen wij snel in kaart brengen of er sprake is van vaatlijden. Bij aangetoond vaatlijden lokaliseren we direct het probleem en bespreken dit met de patiënt. De huisarts ontvangt een rapportage/ behandeladvies en er wordt aangegeven wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Voor het geval er sprake is van ernstig vaatlijden heeft Mijn Kliniek een directe lijn met het ziekenhuis. Er is een samenwerkingsverband met Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

Voordelen

Voordelen van vaatonderzoek met echo-doppler ten opzichte van de enkel-arm-index:

  • Betere kwaliteit van het onderzoek door exactere metingen.
  • Mogelijkheid om vals te hoge waarden uit te sluiten bij bijvoorbeeld patiënten met Diabetes Mellitus.
  • Signaalanalyse met beeldvorming.
  • Nauwkeurige lokalisatie van het vaatprobleem bij vaatlijden.
  • Eenmalig onderzoek dat een totaalbeeld geeft.

Behandeling

We doen waar we goed in zijn en dat is het stellen van diagnose binnen 1 dag. Hierdoor maakt MijnKliniek de keuze om geen behandelingen uit te voeren. Behandeling van vaatproblematiek vindt niet in MijnKliniek plaats, maar in het ziekenhuis. Het behandeltraject wordt afgestemd in een multidisciplinair overleg met de medisch specialisten van de aangesloten ziekenhuizen. Mijn-Kliniek is in dit overleg ook vertegenwoordigd.