Tarieven Mijn Kliniek

Wij geloven erin dat iedereen recht heeft op goede medische zorg en wij willen iedereen goede medische zorg bieden. Door middel van een betalingsregeling of onze coulance regeling maken we de zorg bij Mijn Kliniek voor iedereen haalbaar.

Over het algemeen wordt uw zorg (deels) vergoed. Iedere verzekeraar heeft voor ‘niet-gecontracteerde zorg’ maximale vergoedingen vastgesteld. Dit betekent dat uw behandeling gedeeltelijk vergoed wordt. U hoeft de factuur pas te betalen als u het geld van uw zorgverzekering ontvangen heeft. Mocht uw verzekeraar niet alles vergoeden, dan kunt u beroep doen op onze ‘coulance-regeling’. 

U hoeft dus nooit meer te betalen dan de vergoeding van uw zorgverzekering en uw openstaande eigen risico. Ook hoeft u de rekening pas te betalen op het moment dat het geld van uw verzekering is bijgestort op uw bankrekening. Let op: u moet de factuur dus wel zelf betalen, uw zorgverzekering regelt dit niet. Het is ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen met Mijn Kliniek. Voor meer informatie hierover neemt u contact op via:
facturatie@mijn-kliniek.nl. of via het contactformulier.