Goede zorg doe je samen

Veelgestelde vragen

Hoe lang zijn de wachtlijsten bij Mijn Vaatkliniek?
Bij Mijn Vaatkliniek is de wachttijd minder dan vijf werkdagen. Binnen een week kunt u dus op één van onze locaties terecht voor een onderzoek.

Kan ik zelf voorkeur aangeven voor een locatie voor mijn behandeling?
Ja, dat is zeker mogelijk. Soms adviseren wij u om naar een andere locatie te gaan omdat de wachttijd daar korter is. Uiteindelijk blijft het uw eigen keuze.

Wat als ik de behandeling niet kan betalen én niet goed verzekerd ben?
In dat geval proberen wij persoonlijke afspraken met u te maken. Wij geloven erin dat iedereen recht heeft op goede medische zorg en wij willen iedereen goede medische zorg bieden. Door middel van een betalingsregeling of onze coulance regeling maken we de zorg bij Mijn Kliniek voor iedereen haalbaar. Meer over deze regelingen vindt u hier. 

Werkt Mijn Vaatkliniek samen met andere zorginstelling?
Ja, wij werken nauw samen met meerdere huisartspraktijken. Zij verwijzen hun cliënten door naar Mijn Vaatkliniek en niet naar het ziekenhuis. Zo verlichten wij samen de druk op het ziekenhuis. Ook hebben wij korte lijnen met het ziekenhuis. Wanneer wij constateren dat u een behandeling in het ziekenhuis nodig heeft, verwijzen wij u op korte termijn door naar de juiste persoon. 

Hoe ziet een onderzoek bij Mijn Vaatkliniek eruit?
Wanneer u zich aanmeldt bij Mijn Vaatkliniek, kunt u binnen vijf werkdagen terecht op één van onze locaties. Wij onderzoeken de conditie van uw aderen en binnen dertig minuten kunnen wij vaststellen of een behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is.

Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig?
Ja, om de zorgkosten vergoed te krijgen van uw verzekeraar is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Dit geldt voor alle behandelingen die binnen de basisverzekering vallen. Zonder verwijzing kunt u ook bij ons terecht, u ontvangt dan vooraf van ons een factuur. Deze dient u ook voor de behandeling te betalen.

Wat als Mijn Vaatkliniek geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar voor de zorg die ik krijg?
Wij hebben nu nog geen contracten met zorgverzekeraars. Over het algemeen wordt uw zorg dan toch (deels) vergoed. Iedere verzekeraar heeft voor ‘niet-gecontracteerde zorg’ maximale vergoedingen vastgesteld. Dit betekent dat uw behandeling gedeeltelijk vergoed wordt. U hoeft de factuur pas te betalen als u het geld van uw zorgverzekering ontvangen heeft. Mocht uw verzekeraar niet alles vergoeden, dan kunt u beroep doen op onze ‘coulance-regeling’. Lees daarover meer in de volgende alinea.

Wat houdt onze ‘coulance-regeling’ in?
U hoeft dus nooit meer te betalen dan de vergoeding van uw zorgverzekering en uw openstaande eigen risico. Ook hoeft u de rekening pas te betalen op het moment dat het geld van uw verzekering is bijgestort op uw bankrekening. Let op: u moet de factuur dus wel zelf betalen, uw zorgverzekering regelt dit niet. Het is ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen met Mijn Vaatkliniek. Voor meer informatie hierover neemt u contact op via: facturatie@mijn-kliniek.nl. of via het contactformulier.

Hoe werkt het eigen risico?
Het eigen risico is een bedrag dat u als verzekerde eerst uit eigen zak moet betalen aan de zorgverzekeraar als u zorg krijgt die onder de basisverzekering valt.

Ieder jaar start de teller van het eigen risico opnieuw. Indien het eigen risico voor een bepaald jaar is ‘opgemaakt’, worden behandelingen en andere zorgkosten die volgen, vergoed door de verzekeraar. Verzekerden betalen het eigen risico doorgaans nadat de zorg is  ontvangen/afgenomen en de rekening door het ziekenhuis is opgestuurd naar de verzekeraar.

De zorg die u ontvangt van Mijn Vaatkliniek valt onder de basisverzekering. Mogelijk moet u een deel zelf betalen vanuit uw eigen risico. Dit staat aangegeven op de vergoedingsbrief van uw verzekeraar en hangt er dus vanaf of uw eigen risico voor dat jaar al is opgemaakt of niet.

Ik ben niet verzekerd of heb geen verwijzing van de huisarts, wat nu?
Als u niet verzekerd bent of geen verwijzing heeft van uw huisarts, heeft u wel recht op een behandeling bij Mijn Kliniek. De rekening voor de aangevraagde behandeling wordt dan voor de afspraak naar u toegestuurd. U dient deze vooraf te betalen. In onze prijslijst kunt u de kosten voor de onderzoeken terugvinden.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Lees hier uitgebreide informatie over vergoedingen.

Waarom niet gewoon naar het ziekenhuis voor deze onderzoeken?
Er verandert veel in het zorglandschap van Nederland. Als we niks doen, kan straks niet iedereen meer terecht voor dezelfde goede zorg als nu. Dat wordt dan te duur, onder meer door de vergrijzing en de bevolkingsgroei. Om dat te voorkomen, moeten we de zorg anders gaan inrichten. Het is goedkoper om zorg die niet per se in het ziekenhuis plaats hoeft te vinden, daarbuiten aan te bieden, zoals bij Mijn Vaatkliniek. Een bezoek aan het ziekenhuis is altijd duurder doordat de speciale voorzieningen die hier zijn, zoals een ic, moeten worden doorberekend in het tarief. Mijn Vaatkliniek wil u de kwaliteit van het ziekenhuis aanbieden dichter bij uw huis en bij uw huisarts. Dit heeft een aantal voordelen: u hoeft minder ver te reizen en uw huisarts blijft nauw betrokken bij uw zorgproces. Tegelijk kunnen we door de hechte samenwerking met het ziekenhuis laagdrempelig overleggen met een van de vaatchirurgen.

Levert Mijn Vaatkliniek dezelfde kwaliteit als het ziekenhuis?
Ja. Alle medewerkers hebben jarenlange ervaring in een (academisch) ziekenhuis. Daarbij is onze apparatuur geschikt om dezelfde kwaliteit te kunnen leveren als het ziekenhuis,.Door de nauwe samenwerking met het ziekenhuis kunnen we u bovendien sneller dan wanneer u zelf een afspraak maakt op de juiste plaats binnen het ziekenhuis krijgen. We zullen als het nodig is uw gezondheidsprobleem in het multidisciplinair overleg (een overleg met verschillende medisch specialisten) bespreken en de uitslag daarvan met u doornemen. Als er een behandeling noodzakelijk is, zullen wij u doorverwijzen naar de juiste behandelaar in een behandelcentrum van uw keuze.

Wat is precies een physician assistant?
Een physician assistant is een zorgprofessional die u overal in de zorg kunt tegenkomen. Zij nemen taken over van de arts in met name de laagcomplexe zorgvragen. Voor een uitgebreide uitleg over de physician assistant verwijzen we u naar de volgende website: zorgmasters.nl/patient.

Ik ben niet tevreden, hoe laat ik dat jullie weten?

Ondanks dat wij er alles aan willen doen om uw bezoek aan een van onze centra zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het soms anders ervaren worden. Mijn Vaatkliniek wil graag onze service steeds verder verbeteren. Uw feedback is voor ons waardevol, ook als u niet of niet helemaal tevreden bent. Hieronder wordt beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe de klachtenbehandeling plaatsvindt, bij wie u de klacht kunt neerleggen en wat u daarvan kunt verwachten. U kunt dit lezen in onze klachtenprocdure.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of mail naar: info@mijn-kliniek.nl