Menu
Praktische informatie als verwijzers
MijnKliniek is klaar voor de zorg van morgen

MijnKliniek is klaar voor de zorg van morgen


MijnKliniek heeft de eerste stappen gezet om de zorg anders te organiseren, maar wat betekend dit nu!
Ziekenhuiszorg op huisartsenlocaties, dus vertrouwd voor patiënt en korte lijnen met u als huisarts.

 • Mijn Kliniek neemt ruim de tijd om patiënten te informeren over de nut en noodzaak van het behandelplan
 •  Als er behandeling of meer onderzoek noodzakelijk is verwijst MijnKliniek rechtstreeks door naar het ziekenhuis.
 •  Duidelijk terugkoppeling van het behandeladvies als vervolgtraject
 •  We doen waar we goed in zijn en dat is het stellen van diagnose binnen 1 dag.
 •  Geen dubbele diagnostiek in het ziekenhuis door samenwerkings afspraken.
 •  Minder kosten binnen het zorgtraject.

Welke zorg levert MijnKliniek?

De patiënt met mogelijke vaatklachten kan snel via verwijzing van de huisarts bij ons terecht; voor vaatdiagnostisch onderzoek zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAOD) veneuze insufficientie(CVI), direct de uitslag hiervan en voorlichting over mogelijke behandeling of vervolgstappen. Zo wordt op professionele wijze voorzien in meer ruimte voor contact met de patiënt en snelle informatie-uitwisseling met zorgaanbieders.

Vaatonderzoek

Zowel veneus als arterieel vaatonderzoek doen wij met behulp van echo-doppler en/of acceleratiemetingen. Op basis van deze werkwijze kunnen wij snel in kaart brengen of er sprake is van vaatlijden. Bij aangetoond vaatlijden lokaliseren we direct het probleem en bespreken dit met de patiënt. De huisarts ontvangt een rapportage/ behandeladvies en er wordt aangegeven wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Indien er sprake is van ernstig vaatlijden heeft MijnKliniek een directe lijn met het Ziekenhuis. Er is een samenwerkingsverband met het Haaglanden Medisch Centrum.

Voordelen

Voordelen van vaatonderzoek met echo-doppler ten opzichte van de enkel-arm-index:

 • Betere kwaliteit van het onderzoek door exactere metingen.
 • Mogelijkheid om vals te hoge waarden uit te sluiten bij bijvoorbeeld patiënten met Diabetes Mellitus.
 • Signaalanalyse met beeldvorming.
 • Nauwkeurige lokalisatie van het vaatprobleem bij vaatlijden.
 • Eenmalig onderzoek dat een totaalbeeld geeft.

Behandeling

We doen waar we goed in zijn en dat is het stellen van diagnose binnen 1 dag. Hierdoor maakt MijnKliniek de keuze om geen behandelingen uit te voeren. Behandeling van vaatproblematiek vindt niet in MijnKliniek plaats, maar in het ziekenhuis. Het behandeltraject wordt afgestemd in een multidisciplinair overleg met de medisch specialisten van de aangesloten ziekenhuizen. Mijn-Kliniek is in dit overleg ook vertegenwoordigd.