Mijn Kliniek Header rest

Zorgaanbod

MijnKliniek biedt op het gebied van vaatchirurgie diverse diagnostische onderzoeken.

Etalage benen (perifeer arterieel vaatlijden / aderverkalking)

Soort onderzoek: Doppler teendruk of wel enkel-arm index en arteriële duplex.

Wat wij voor u kunnen betekenen,

 • Diagnosticeren perifeer arterieel vaatlijden
 • Controle en vervolg perifeer vaatlijden in samenwerking met betrokken fysiotherapeuten en huisarts.
  • Secundaire preventie.
  • Behandeladvies gesuperviseerde looptraining.

Indien medisch noodzakelijk wordt behandeltraject afgestemd in multidisciplinair overleg met medisch specialisten van aangesloten ziekenhuizen.

 

Spataderen

Soort onderzoek: Duplex veneus en/of Veneuze duplex buikaderen

Wat wij voor u kunnen betekenen,

 • Behandeladvies spataderen
 • Indien medisch noodzakelijk wordt behandeltraject afgestemd in multidisciplinair overleg met medisch specialisten van aangesloten ziekenhuizen.

Aneurysma van de buikslagader

Soort onderzoek: Arteriële duplex

Wat wij voor u kunnen betekenen,

  • Controle van bestaand aneurysma door middel van echografisch onderzoek.
  • Screening op aneurysmata.
  • Indien medisch noodzakelijk wordt behandeltraject afgestemd in multidisciplinair overleg met medisch specialisten van aangesloten ziekenhuizen

MijnKliniek zal uw gezondheidstoestand als er een indicatie voor aanwezig is in een multidisciplinair overleg met de betrokken medisch specialisten bespreken. Als het medisch noodzakelijk is zullen wij u doorverwijzen naar het ziekenhuis. U heeft de keuze naar welk ziekenhuis u dan graag verwezen wilt worden. Onze samenwerkende ziekenhuizen zullen alle gegeven direct van ons hebben. Wij zullen met de verwijzing alle onderzoek uitslagen meesturen, zodat u meteen geholpen kan worden zonder onnodige herhaling van onderzoeken of extra wachttijd. Uw huisarts wordt altijd binnen 24 uur op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

Folders

Wij voeren niet zelf de behandelingen uit, maar soms is het fijn als er al wat informatie beschikbaar is.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?