Mijn Kliniek Header rest

Vergoedingen

Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig?

Voor alle behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend arts, vóórdat u een afspraak bij ons kunt maken. Deze verwijzing is nodig om de kosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.

Wat als MijnKliniek geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar voor de zorg die ik krijg?

Wij hebben nu nog geen contracten met zorgverzekeraars. Meestal wordt uw zorg dan toch vergoed. Wij werken met een ‘coulance-regeling’. Wat dat betekent? Als uw zorg niet gecontracteerd is door uw verzekeraar ontvangt u van ons een factuur. U dient onze factuur in bij uw zorgverzekeraar. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt, betaalt u aan ons. U kunt er ook voor kiezen om een volmacht (‘akte van sessie’) te tekenen. Met deze volmacht zorgen wij voor de financiële afhandeling. Wij dienen dan de factuur voor u in bij de zorgverzekeraar, en deze betaalt ons. U hoeft dan niet bij te betalen.

Wat houdt de coulance-regeling in?

Als uw zorg niet gecontracteerd is door uw verzekeraar ontvangt u van ons een factuur. Iedere verzekeraar heeft voor ‘niet gecontracteerde zorg’ maximale vergoedingen vastgesteld. Als u een lager bedrag van uw zorgverzekeraar ontvangt dan het bedrag wat op onze factuur aan u vermeld staat, dan hoeft u niet bij te betalen. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt, betaalt u aan ons. U hoeft uw factuur aan MijnKliniek bovendien pas te voldoen, als u het bedrag van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen.

Ik ben niet verzekerd of heb geen verwijzing van de huisarts, wat nu?

Als u niet verzekerd bent of geen verwijzing heeft van uw huisarts krijgt u rechtstreeks van ons de rekening. U dient dit vooraf te betalen. In onze prijslijst kunt u de kosten voor de onderzoeken terug vinden.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?