Goede zorg bij u in de buurt.

Tarieven en vergoedingen

Heeft u klachten en wilt u geholpen worden? Wij helpen u graag verder. Goede zorg zit gewoon bij u in de buurt.

Wanneer u medische kosten (cosmetische kosten en steunkousen vallen hier niet onder) vergoed wilt krijgen van uw zorgverzekering is het noodzakelijk om een verwijzing van uw huisarts te hebben, voordat u de afspraak bij Mijn Vaatkliniek maakt. U krijgt dan van ons een factuur van uitsluitend het bedrag dat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar én heeft u professionele zorg, bij u in de buurt, zonder wachttijden.

Geen verwijzing of niet verzekerd

Als u niet verzekerd bent of geen verwijzing heeft van uw huisarts, sturen wij de rekening direct naar u. U dient deze vooraf te betalen conform onze tarieven.

Eigen risico

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. De zorg die u ontvangt van Mijn Kliniek valt onder de basisverzekering. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2024 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. U dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Mijn Vaatkliniek hanteert DBC tarieven, welke worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit zijn landelijk geldende regels. Een DBC bevat alle kosten die de zorgverlener maakt om u de juiste zorg te kunnen geven. Bij het maken van de rekening kijkt de zorgverlener niet naar hoeveel zorg ú precies krijgt, maar naar het gemiddelde. Afhankelijk van het verloop van uw zorgpad kunt u éen of meerdere facturen ontvangen voor onze diensten. Het gaat daarbij om een eerste consult of intakegesprek, onderzoek en diagnose, daadwerkelijke behandeling (zoals een operatie) en controles na afloop van de behandeling. 

Wilt u weten om welke tarieven het gaat?