Goede zorg doe je samen

Vergoeding & tarieven

Mijn Kliniek hanteert voor onverzekerde zorg en preventief onderzoek de volgende vergoedingen & tarieven.

Vergoeding onderzoek

Wij geloven erin dat iedereen recht heeft op goede medische zorg en wij willen iedereen goede medische zorg bieden. Door middel van een betalingsregeling of onze coulance regeling maken we de zorg bij Mijn Kliniek voor iedereen haalbaar.

Wanneer u kosten vergoed wilt krijgen van uw zorgverzekering is het noodzakelijk om een verwijzing van uw huisarts te hebben, voordat u de afspraak bij Mijn Kliniek maakt.

Mijn Kliniek heeft nog geen contracten met alle zorgverzekeraars. Meestal wordt uw zorg dan toch (deels) vergoed. Iedere verzekeraar heeft voor ‘niet-gecontracteerde zorg’ maximale vergoedingen vastgesteld. Mocht uw verzekeraar niet alles vergoeden, dan kunt u beroep doen op onze ‘coulance-regeling’.

Dit houdt in dat wanneer uw zorg niet gecontracteerd is door uw verzekeraar, u van ons een factuur ontvangt. U dient onze factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt inclusief uw eigen risico, betaalt u aan ons. 

Onze tarieven zijn landelijk vastgesteld door de NZA. Voor meer informatie hierover neemt u contact op via:
facturatie@mijn-kliniek.nl. of via het contactformulier.

Eigen risico

Het eigen risico is een bedrag dat u als verzekerde eerst uit eigen zak moet betalen aan de zorgverzekeraar als u zorg krijgt die onder de basisverzekering valt.

Ieder jaar start de teller van het eigen risico opnieuw. Indien het eigen risico voor een bepaald jaar is ‘opgemaakt’, worden behandelingen en andere zorgkosten die volgen, vergoed door de verzekeraar. Verzekerden betalen het eigen risico doorgaans nadat de zorg is  ontvangen/afgenomen en de rekening door het ziekenhuis is opgestuurd naar de verzekeraar.

De zorg die u ontvangt van Mijn Kliniek valt onder de basisverzekering. Mogelijk moet u een deel zelf betalen vanuit uw eigen risico. Dit staat aangegeven op de vergoedingsbrief van uw verzekeraar en hangt er dus vanaf of uw eigen risico voor dat jaar al is opgemaakt of niet.

Geen verwijzing of niet verzekerd

Als u niet verzekerd bent of geen verwijzing heeft van uw huisarts, sturen wij de rekening direct naar u. U dient deze vooraf te betalen. Een overzicht van deze prijzen vindt u in onze prijslijst